DP Academy jobbar tätt med duktiga föreläsare

Här nedan kan du läsa lite kort om våra föreläsare/utbildare. Vill du veta mer? Kontakta oss.

Karl-Fredrik Björklund
Advokat och delägare på Wikström & Partners Advokatbyrå. Karl-Fredrik är dataskyddsexpert med över femton års erfarenhet av att arbeta som personuppgiftsombud/dataskyddsombud/konsult för företag, frivilligorganisationer och myndigheter, samt föreläser frekvent rörande dataskyddsfrågor, tidigare personuppgiftslagen, numera dataskyddsförordningen och andra registerförfattningar.

Leif Frykman
Leif är och medgrundare till LegalWorks Nordic AB, och före detta VP hos Legal Sun Microsystems Inc. och VP hos Legal VMware Inc. Han har tidigare spenderat 12 år i Kalifornien i ledande positioner inom IT-branschen. Specialistområden inkluderar legal operations, compliance och internationell affärsrätt.

Christer Hjert
VD Kommunakuten AB. Christer är en av Sveriges ledande experter på kommunens juridik, styrnings- och ledningsprocesser och organisation samt är en uppskattad föreläsare.

Maria Holmström Mellberg
Senior Counsel på Advokatfirman Cirio med fokus på integritet, dataskydd och regulatorisk compliance. Över 25 års erfarenhet av integritet och dataskydd, säkerhet, intern styrning, kontroll, risk, förändringsprojekt, påverkansarbete samt företagsaffären, främst från Nordea-koncernen. Certifierad inom informationssäkerhet, compliance, cash management.

Tomas Jalling
Tomas är VD för Privacy Works Nordic AB. Han har lång erfarenhet som bolagsjurist i bolag som Dun&Bradstreet, Intrum Justitia och Seamless. Dataskyddsjuridiken har varit i fokus sedan han inledde sin karriär som jurist vid Datainspektionen.

Lotta Kavtaradze
Lotta Kavtaradze har arbetat med dataskyddsfrågor i olika roller sedan 1992, bl.a. som jurist på Datainspektionen och som bolagsjurist med ansvar för dataskyddsfrågorna i PostNord. Numera är hon dataskyddskonsult och en uppskattad föreläsare för både offentlig och privat sektor sedan 2007. Hon har en internationell examen inom data protection (CIPP/E).

Fredrik Linde
Fredrik Linde är konsult inom informations- och IT-säkerhet med närmare 30 års praktisk erfarenhet kring säkerhet. Har en tidigare bakgrund som officer i Försvarsmakten och har bl.a. tjänstgjort som säkerhets- och IT-säkerhetschef. Har en examen från National Defence University som Chief Information Assurance Officer (CIAO) samt en examen från Försvarshögskolan inom säkerhetstjänst. Har sedan sju år tillbaka konsultat och föreläst kring dataskyddsfrågor som har koppling till säkerhet.

Caroline Olstedt Carlström
Vice President Privacy Klarna bank, partner Advokatfirman Cirio, ordförande Forum för dataskydd.

Axel Tandberg
Axel Tandberg är Sveriges ledande expert på personuppgifts- och dataskyddsfrågor ur ett marknadsperspektiv. Axel har också stor erfarenhet att arbeta med patientdatafrågor. Axel arbetade tidigare som jurist på SWEDMA och är styrelseledamot på FEDMA i Bryssel. Axel är en uppskattad föreläsare som har en förmåga att göra juridiken förståelig.

Daniel Westman
Daniel Westman är jurist specialiserad på IT- och medierätt. Han har skrivit om och arbetat praktiskt med dataskyddslagstiftningen i 20 år. Han är verksam som oberoende rådgivare samt lärare och forskare. Daniel har varit expert i flera statliga utredningar (bl.a. Dataskyddsutredningen, Mediegrundlagskommittén och Digitaliseringskommissionen) och är nu ledamot i Datainspektionens insynsråd.

Rose-Mharie Åhlfeldt
Rose-Mharie Åhlfeldt är bitr prof i informationsteknologi på Högskolan i Skövde med lång erfarenhet av både utbildning och forskning inom systematiskt informationssäkerhetsarbete. Rose-Mharie deltar i det svenska standardiseringsarbetet kring informationssäkerhet genom SIS TK318 och är deltagare i Västra Götalands Digitaliseringsråd. Rose-Mharie är också ledamot i styrelsen för Forum för Dataskydd.

Anna Maria Björklund
Anna Maria är jurist med bakgrund från energiområdet och finansiell sektor. Nordic DPO på Capgemini. Tidigare Group DPO för Swedbank med ansvar som sakkunnig för koncernens GDPR-implementation, det legala dataskyddsområdet och omdaningen av bankens privacyprogram. Certifieringar inom dataskydd (CIPP/E) och Privacy management (CIPM).

Frågor? Kontakta oss

För att läsa vår policy för personuppgifter, klicka här

Jag accepterar att DP Academy sparar och använder min information i analys-, marknads- och profileringssyfte.