Här presenteras DP Academy och våra event/utbildningar

Utbildningarna drivs som ett samarbete mellan Forum för Dataskydd och PrivacyWorks.

Om DP Academy

DP Academy drivs av Forum för dataskydd och Privacy Works Nordic AB. Verksamheten startade under hösten 2017 med syftet att ett erbjuda en gedigen utbildning för de som ska axla rollen som dataskyddsombud.

Forum för Dataskydd arbetar sedan 2012 för att förtydliga och stärka personuppgiftsombudets roll i bolag och organisationer samt för att diskutera, debattera och upplysa om sakfrågor. Forumet vill medverka till att skapa och sprida medvetenhet och ”best practices” på området samt arrangerar löpande seminarier och nätverksträffar för personuppgiftsombud och andra som kommer i kontakt med dataskyddsfrågor i arbetet. Sedan 2016 arrangerar de Nordens största dataskyddskonferens – Nordic Privacy Arena. Forumet lämnar synpunkter på lagförslag, kommenterar aktuella frågor i media och föreläser vid lärosäten och svenska och internationella konferenser. Läs mer här.

Om DP Academy

Privacy Works Nordic AB hjälper kunder inom det offentliga och privata när gäller rådgivning, lösningar och utbildning inom dataskyddsjuridik. Med några av Sveriges mest erfarna experter är ambitionen är att vara den ledande leverantören inom dataskyddsjuridik. Privacy Works Nordic AB hjälper bland annat till med GDPR-projekt, DPO support, biträdesavtal. PrivacyWorks är en del av Legal Works Nordic AB, Sveriges största alternativa leverantör av affärsjuridiska tjänster. LegalWorks hjälper företag med affärsjuridiska frågor i långsiktiga relationer och erbjuder löpande rådgivning, interim, outsourcing och rekrytering i en flexibel modell samt hjälper juristavdelningar att utvecklas och digitaliseras.

Frågor? Kontakta oss

För att läsa vår policy för personuppgifter, klicka här

Jag accepterar att DP Academy sparar och använder min information i analys-, marknads- och profileringssyfte.