Vilka ligger bakom DP Academy?

Utbildningarna drivs som ett samarbete mellan Forum för Dataskydd och PrivacyWorks.

DP Academy drivs av Forum för dataskydd och Privacy Works Nordic AB. Verksamheten startade under hösten 2017 med syftet att erbjuda en gedigen utbildning för de som ska axla rollen som dataskyddsombud. Numera vänder vi oss till alla som arbetar med dataskyddsfrågor.

Forum för Dataskydd arbetar sedan 2012 för att förtydliga och stärka personuppgiftsombudets roll i bolag och organisationer

Forumet vill medverka till att skapa och sprida medvetenhet och ”best practices” på området samt arrangerar löpande seminarier och nätverksträffar för personuppgiftsombud och andra som kommer i kontakt med dataskyddsfrågor i arbetet.

Sedan 2016 arrangerar de Nordens största dataskyddskonferens – Nordic Privacy Arena. Forumet lämnar synpunkter på lagförslag, kommenterar aktuella frågor i media och föreläser vid lärosäten och svenska och internationella konferenser.

Privacy Works Nordic hjälper kunder inom det offentliga och privata när gäller rådgivning, lösningar och utbildning inom dataskyddsjuridik

Med några av Sveriges mest erfarna experter är ambitionen är att vara den ledande leverantören inom dataskyddsjuridik. Privacy Works Nordic AB hjälper bland annat till med GDPR-projekt, DPO support, biträdesavtal.

PrivacyWorks är en del av Legal Works Nordic AB, Sveriges största alternativa leverantör av affärsjuridiska tjänster. LegalWorks hjälper företag med affärsjuridiska frågor i långsiktiga relationer och erbjuder löpande rådgivning, interim, outsourcing och rekrytering i en flexibel modell samt hjälper juristavdelningar att utvecklas och digitaliseras.