Dataskyddsombudet i praktiken – Intensivkurs våren 2019

Utbildningen drivs som ett samarbete mellan Forum för Dataskydd och PrivacyWorks.

Om kursen

DP Academy är inne på sin sjätte och sjunde omgång våren 2019. Förutom en ordinarie omgång som sträcker sig över 7 kursdagar under våren, läs mer här, anordnar vi även en intensivkurs under en långhelg. För dig som vill ha en komprimerad kurs fylld av utvecklande diskussioner och intensiva pass kring roll, metoder och arbetssätt för dataskyddsombud, är detta rätt tillfälle. Kursen passar också andra personer som arbetar med dataskyddsfrågor såsom konsulter, advokater, bolagsjurister, IT- och informationssäkerhetspersoner, förvaltningsjurister m.fl. Vi fokuserar på rollen som dataskyddsombud, förhållandet till uppdragsgivaren, hur man kan lägga upp arbetet, arbeta med rådgivning, revisioner och rapporter, dataskyddsorganisationen och ledarskapsfrågor. Dataskyddsjuridik och informationssäkerhet finns med på schemat i begränsad utsträckning. Deltagarna har stora möjligheter att diskutera sina speciella frågeställningar med lärarna under de olika kursdagarna. Samtliga lärare har mycket lång erfarenhet av arbete med dataskyddsfrågor och dataskyddsjuridik. Kursen avslutas med en skriftlig hemmatenta för den som vill, och alla deltagare får diplom för genomgången kurs. Kursen ges på ett hotell i Stockholm, på gångavstånd från Centralstationen. Du ordnar själv med övernattning om du behöver. Vi reserverar dock ett antal rum på hotellet där kursen hålls. I kursavgiften ingår fika och lunch alla kursdagar och middag torsdag – lördag.

Kursinnehåll och datum

9 maj från kl. 12.00 (inleds med gemensam lunch)

 • Presentation av kursen och lärarna.
 • Utgångspunkten för dataskyddsombudets arbete: sätt dig in i verksamhetens förutsättningar. Planera arbetet utifrån ett riskbaserat och strukturerat arbetssätt, som sedan kommer att vara den genomgående röda tråden för arbetet och under kursen.
 • De grundläggande dataskyddsprinciperna.
 • EU-rätten och dataskyddslagstiftningen, hur hänger de ihop.
 • Accountability: hur man visar att man har kontroll och att man följer lagstiftningen.

10 maj

 • Ledarskap, att driva stora projekt, att införa ett compliance-klimat.
 • Rollen som DPO: bl.a. förhållandet till uppdragsgivaren, ställning och ansvar, arbetsuppgifter. Vi berör både offentlig och privat sektor.
 • Dataskyddsprogrammet: hur man konkret kan lägga upp dataskyddsarbetet. Vi berör både offentlig och privat sektor.

11 maj

 • Privacy by design/default: bl.a. kravställning i upphandling och tjänsteutveckling.
 • Biträdesavtal: när behövs det och hur bör det utformas.
 • Riskhantering och riskanalys, DPIA: praktiskt exempel.
 • Incidenthantering och rapportering.

12 maj till kl. 12.00 (avslutas med gemensam lunch)

 • Tillsynsaktiviteter/inspektion inkl. praktisk övning.

Kursavgift

34 500 kr. exklusive moms. Inklusive fika och lunch alla kursdagar och middag torsdag – lördag. Observera att övernattning och frukost inte ingår i kursavgiften.

Medlemmar i Forum för Dataskydd får 5% i rabatt. För att få medlemsrabatt kan du bli medlem i Forum för Dataskydd genom att anmäla dig på www.dpforum.se. Avgiften för 12-månaders medlemskap är för närvarande 1445 kr.

Kunder till PrivacyWorks får också 5% rabatt på kursavgiften.

Anmälan

Du anmäler dig senast 15 april 2019. Det finns ett begränsat antal platser. Anmälan är bindande, men vid förhinder får du gärna skicka en annan person i ditt ställe. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser. Efteranmälan får ske i mån av plats. Uteblir anmäld deltagare debiteras hel kursavgift. Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in kursen till följd av bristande antal anmälda. I sådant fall återbetalas anmälningsavgiften i sin helhet.

Information om behandlingen av personuppgifter

När du anmäler dig till vår kurs blir du registrerad i vårt kundregister, som används för kundadministration, marknadsföring och verksamhetsuppföljning. Personuppgiftsansvarig för registret är PrivacyWorks Nordic AB, Box 160, 101 23.

Kontakta info@dpacademy.se om du har frågor, om du vill begära rättelse av informationen eller om du vill veta vad som är registrerat om dig i registret. Förutom de uppgifter du själv lämnar i din anmälan, registreras endast administrativ information om betalning och liknande. Känsliga personuppgifter om till exempel matallergier som du uppger i din anmälan, kommer att tas bort när kursen är avslutad. Övrig information sparas ca. 3 år efter kursen för uppföljning och marknadsföring.

FÖRELÄSARE

Anmäl dig här!


Medlem i 'Forum för dataskydd'?

Genom att fylla i matallergi i denna ruta samtycker du till att DP Academy behandlar denna uppgift i syfte att beställa rätt mat till dig i samband med kursen som du anmäler dig till. Denna uppgift raderas snarast efter avslutad kurs. I övrigt gäller samma villkor som i DP Academy Privacy Statement.

Jag vill fokusera på den offentliga sektornJag vill fokusera på den privata sektorn