DP Academy alumnidag + Dataskyddsprogrammet runt på 180 minuter

Välkommen på ett halvdagsseminarium där du får handfasta tips om hur du kan lägga upp ditt dataskyddsarbete över tiden, och en eftermiddag vigd åt DP Academy-alumni.

Om dagen

Välkommen på ett halvdagsseminarium där du får handfasta tips om hur man kan lägga upp sitt dataskyddsarbete över tiden, och en eftermiddag för DP Academy-alumni.

Förmiddag

Hur skapar man ett dataskyddsprogram som fungerar i praktiken? – Förmiddag kl. 9-12 med efterföljande lunchmingel.

På detta seminarium får du handfasta tips om hur man kan lägga upp sitt dataskyddsarbete över tiden. Du behöver inte uppfinna hjulet! Vilka är grundelementen i ett dataskyddsprogram? Vilka krav ställer dataskyddslagstiftningen på vad man ska göra? Hur kan en årscykel se ut? Vart ska du rapportera och hur kan en rapport se ut? Vad ska man särskilt tänka på? Vi har en erfaren panel som delar med sig av sina erfarenheter.

Eftermiddag
Under den här eftermiddagen, som är reserverad för gamla kursdeltagare på DP Academy, kommer vi att ta upp aktuella praktiska och juridiska frågor som har påverkan på arbetet som dataskyddsombud (och liknande befattningar). Deltagarna kan skicka in frågor i förväg och vi ser fram emot givande diskussioner och erfarenhetsutbyten. Flera lärare från DP Academy kommer att delta. Detta är en praktisk dag där vi diskuterar problemlösningar och knyter kontakter.

Kostnad

Kostnaden är 2900 kronor för en halvdag och 4900 kronor för en heldag. Dokumentation, kaffe och mingellunch ingår (gäller både halv- och heldag).

Anmälan

Anmälan är bindande, och sker på denna länk.

Information om behandlingen av personuppgifter

När du anmäler dig till vår kurs blir du registrerad i vårt kundregister, som används för kundadministration, marknadsföring och verksamhetsuppföljning. Personuppgiftsansvarig för registret är PrivacyWorks Nordic AB, Box 160, 101 23.

Kontakta info@privacyworksnordic.com om du har frågor, om du vill begära rättelse av informationen eller om du vill veta vad som är registrerat om dig i registret. Förutom de uppgifter du själv lämnar i din anmälan, registreras endast administrativ information om betalning och liknande. Känsliga personuppgifter om till exempel matallergier som du uppger i din anmälan, kommer att tas bort när kursen är avslutad. Övrig information sparas ungefär 1 år efter kursen för uppföljning och tas sedan bort enligt Datainspektionens praxis.