Dataskyddsombudet i praktiken – HT 2019

Utbildningen drivs som ett samarbete mellan Forum för Dataskydd och PrivacyWorks.

Om kursen

DP Academy är inne på sin sjunde omgång hösten 2019. Den här omgången kommer vi att ha större fokus på praktiska frågor och metoder. Vi kommer att beröra både offentlig och privat sektor genom hela kursen.

DP Academy är klimatsmart!

Vi bakom DP Academy, Forum för Dataskydd och Privacy Works, känner en stor passion för miljön och klimatet. Vi strävar alltid efter att förbättra vår utbildning, med stort fokus på klimatet. Vi arbetar med att minimera avfall och undviker därför pappersutskrifter samt har ett framträdande grönt tänk när vi väljer matleverantörer för utbildningen.

Önskar du delta i utbildningen på distans går det bra, antingen om det är ett enskilt tillfälle eller hela utbildningen. Vi använder oss av GoToMeeting. Ange i anmälan under Kommentarer om detta är något du önskar.

 

Hittills har drygt 160 personer, som antingen jobbar eller ska börja jobba med dataskyddsfrågor, gått på DP Academy. Vi återser många av dem på våra alumnidagar där de själva påverkar vad vi ska diskutera. Kursen passar inte bara dataskyddsombud, utan alla personer som jobbar med dataskyddsfrågor, såsom advokater, konsulter, bolagsjurister, IT- och informationssäkerhetsexperter, förvaltningsjurister, projektledare m.fl. Kursen avslutas med en hemmatenta för den som vill bli diplomerad.

Samtliga lärare har mycket lång erfarenhet av arbete med dataskyddsfrågor. Läs mer om dem här. Du känner säkert igen många namn om du intresserar dig för dataskyddsfrågor!

Varje kursdag pågår kl. 9.30 – 16.30. Frukost serveras från 9.00 (föranmälan på frukost), och sista dagen avslutas med ett frivilligt mingel med dataskyddskollegor, vilket pågår mellan ca 17:00 – 20:00.

För dig som vill ha en genomgång av den grundläggande dataskyddsjuridiken, som du bör känna till för att ha som mest nytta av DP Academy, erbjuder vi ett heldagsseminarium före kursdag 1 till ett rabatterat pris. Vi erbjuder också en extra kursdag för den som vill fördjupa sig i några vanliga ämnesområden inom dataskyddsjuridiken (HR, kundrelationer och offentlig sektor). Vår ambition är att man ska kunna delta på dessa extra kursdagar på distans.

Kursinnehåll och datum

Kursdag 1: 18 september (vecka 38)

 • Presentation av kursen, lärarna och deltagarna. Vi skapar ett nätverk.
 • Utgångspunkten för dataskyddsombudets arbete: Sätt dig in i organisationens specifika förutsättningar. Planera arbetet utifrån ett riskbaserat och strukturerat arbetssätt. Det kommer sedan att vara den röda tråden för kursen.
 • Rollen som dataskyddsombud: Bl.a. förhållandet till arbetsgivaren/uppdragsgivaren, ställning och ansvar, arbetsuppgifter, rådgivning kontra granskning.
 • Dataskyddsorganisationen: Hur kan den se ut? Vilka kompetenser behövs? Vilka bör du samarbeta med?

Kursdag 2: 1 oktober (vecka 40)

 • Strukturerat informationssäkerhetsarbete. Metodstöd.
 • IT-säkerhet: Vad du bör veta och förstå som dataskyddsombud.
 • Praktiska övningar: Informationsklassning. GAP-analys.

Du är välkommen att börja dagen på ett öppet frukostseminarium i samma lokaler från kl. 8.00-9.30 utan extra kostnad.

Kursdag 3: 15 oktober (vecka 42)

 • Konsekvensbedömningar: Vad du bör fokusera på i upphandlingar, outsourcing, tjänsteutveckling, kravspecifikationer.
 • Privacy by design/default.
 • Vad är en risk?
 • Praktiska övningar: Riskanalys och riskhantering.
 • DPIA: Praktiskt exempel.

Kursdag 4: 6 november (vecka 45)

 • Dataskyddsprogrammet: Hur man konkret kan lägga upp dataskyddsarbetet i en årscykel. Målet är att alla ska ha en stomme till ett eget dataskyddsprogram.
 • Dataskyddsombudets rapporter: Vilka rubriker bör vara med? Vad ska du tänka på när du presenterar rapporten?
 • Accountability: Hur kan man visa att man har kontroll och att man följer dataskyddslagstiftningen?
 • Intern granskning: Hur går man tillväga rent praktiskt? Vad bör man prioritera? Hur kan en intern granskningsplan se ut?
 • Praktisk övning: Analys efter intern granskning.

Kursdag 5: 21 november (vecka 47)

 • Fokus på ofta diskuterade dataskyddsfrågor i ljuset av EU-domstolens praxis. Exempel: När gäller GDPR för pappersbaserad information? Vem är PUA och vem är PUB? Vilket lands lag ska man använda i globala flöden?
 • Dataskydd och yttrandefriheten. Konflikten mellan olika rättigheter. Passa på att diskutera med våra experter även om du redan har bra kunskaper om dataskyddsjuridiken.

Kursdag 6: 3 december (vecka 49)

 • Personuppgiftsincidenter: Incidenthantering och rapportering.
 • Praktisk övning: Hur kan er incidenthanteringsrutin se ut?
 • Tillsyn från Datainspektionen: Tillsynsaktiviteter, sanktioner, andra utmaningar man kan råka ut för och hur man kan möta dem.
 • Praktisk övning: Hur förbereder ni er för en inspektion från Datainspektionen?

Du är välkommen att börja dagen på ett öppet frukostseminarium i samma lokaler från kl. 8.00-9.30 utan extra kostnad.

Kursdag 7: 11 december (vecka 50)

 • Biträdesavtal: Obligatoriskt innehåll. Rekommenderat innehåll. Ansvarsfördelning och ansvarsbegränsningar.
 • Praktisk övning: Hur granskar man ett biträdesavtal?
 • Att driva stora projekt. Hur får man med sig ledningen och medarbetarna och skapar en compliancekultur?
 • ROI – Return of investment för dataskydd.
 • Mingel med dataskyddskolleger kl. 16.30 – ca. 20.00!

Kursen avslutas med en hemmatenta för den som vill bli diplomerad. Du har fram till 20 januari 2020 på dig att klara tentan.

 

Extra kursdag den 2 oktober för den som vill fördjupa sig i dataskyddsjuridiken. Anmäl dig särskilt till denna dag, som är rabatterad för DP Academy-deltagare.

 • Pass 1 – 9.00 – 11.00: Kund och marknadsföring.
 • Pass 2 – 11.15 – 14.30 (inkl. lunch): Personal & HR.
 • Pass 3 – 14.45 – 16.30: Offentlig sektors särskilda utmaningar.

Kostnad för DPA-deltagare är 1100 SEK /pass eller 2 900 SEK för hela dagen (ord. pris 4900 SEK). ANMÄL DIG HÄR.

Kursavgift

Kursdag 1-7: 44 500 SEK exkl. moms. Dokumentation via ett elektroniskt dokumentbibliotek, plats på frukostseminarier, lunch och frukt/fika ingår. Vi tänker på miljön och skriver inte ut materialet till alla utan det gör deltagarna själva om de vill det. Vi stöttar Breakit Impact Challenge! Läs mer om det här.

Medlemmar i DP Forum och kunder till PrivacyWorks får 5 % rabatt på kursavgiften. Medlemskap i DP Forum kostar för närvarande 1645 SEK/år. Ange i anmälan om du vill bli medlem i DP Forum och/eller om din organisation är kund hos PrivacyWorks.

Extra fördjupningsdag i dataskyddsjuridik: 1 100 SEK exkl. moms/pass eller 2 900 SEK exkl. moms. för hela dagen (ordinarie pris 4 900:-).

DP Forum anordnar varje år ett antal seminarier, företrädesvis under sen eftermiddag/kväll, som är kostnadsfria för medlemmar. Läs mer här.

Deltagare på DP Academy får 10 % rabatt på de seminarier som PrivacyWorks anordnar under hösten 2019. Läs mer här. Det gäller även Nordic Legal Tech Day den 19 september där du kan träffa företag som erbjuder IT-stöd för dataskyddsarbetet.

Anmälan

Anmälan sker på denna länk.

Du anmäler dig senast 15 september 2019. Det finns ett begränsat antal platser. Anmälan är bindande, men vid förhinder får du gärna skicka en annan person i ditt ställe. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser. Efteranmälan får ske i mån av plats. Uteblir anmäld deltagare debiteras hel kursavgift. Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in kursen till följd av bristande antal anmälda. I sådant fall återbetalas anmälningsavgiften i sin helhet.

Information om behandlingen av personuppgifter

När du anmäler dig till vår kurs blir du registrerad i vårt kundregister, som används för kundadministration, marknadsföring och verksamhetsuppföljning. Personuppgiftsansvarig för registret är PrivacyWorks Nordic AB, Box 160, 101 23.

Kontakta info@dpacademy.se om du har frågor, om du vill begära rättelse av informationen eller om du vill veta vad som är registrerat om dig i registret. Förutom de uppgifter du själv lämnar i din anmälan, registreras endast administrativ information om betalning och liknande. Känsliga personuppgifter om till exempel matallergier som du uppger i din anmälan, kommer att tas bort när kursen är avslutad. Övrig information sparas ca. 3 år efter kursen för uppföljning och marknadsföring.

FÖRELÄSARE