Dataskyddsombudet i praktiken – VT 2021

Utbildningen drivs som ett samarbete mellan Forum för Dataskydd och PrivacyWorks.

Om utbildningen

DP Academy drivs i ett nära samarbete mellan Forum för Dataskydd och Privacy Works Nordic AB. Vi är inne på vår nionde omgång våren 2021 och hittills har ca. 200 personer gått kursen. Den här omgången kommer vi att ha ett större fokus på dataskyddsarbetet generellt och vänder oss både till dataskyddsombud, dataskyddsexperter, dataskyddssamordnare och personer med liknande roller. Det är dataskyddsarbetet och dataskyddsprogrammet som står i fokus, med praktiska övningar och metodstöd, men vi kommer också att uppmärksamma dataskyddsombudets specifika ställning.

Vi kommer att beröra både offentlig och privat sektor genom hela kursen.

Samtliga lärare har mycket lång erfarenhet av arbete med dataskyddsfrågor.

Efter kursavslut finns möjlighet att ta ett skriftligt test och därefter bli diplomerad dataskyddsspecialist.

Kursen ges i Stockholm men du kan även välja att delta på distans.

Kursinnehåll och datum

Våren 2021 erbjuder vi fyra kursdagar i centrala Stockholm. Det finns även möjlighet att delta på distans.

Kursdagarna är 24 – 25 mars samt 21 – 22 april 2021. Kursdag 1 och 3 pågår kl. 10.00 – 17.00. Kursdag 2 och 4 pågår kl. 8.30 – 17.00.

Frukost serveras från kl. 8.00. Vad kursdagarna innehåller ser du nedan.

Kursdag 1: 24 mars kl. 10.00 – 17.00

 • Presentationer: Presentation av kursen, lärarna och deltagarna.
 • Verksamheten i centrum: Utgångspunkten för dataskyddsarbetet är verksamhetens specifika förutsättningar. Det är mycket viktigt att sätta sig in i dem så snart som möjligt. Hur går man praktiskt tillväga? 
 • Accountability: Hur kan man visa att man vet vad man håller på med och att man följer dataskyddslagstiftningen?
 • God informationsstruktur: Vikten av ordning och reda i informationsförvaltningen.
 • Dataskyddsorganisationen: Hur kan en väl fungerande dataskyddsorganisation se ut? Vilka kompetenser behövs? Vilka samarbeten är viktiga?
 • De olika försvarslinjernas uppdrag: Vad utmärker dataskyddsombudets specifika roll och hur arbetar man i första försvarslinjen? Dataskyddsombudets ställning och förhållande till arbetsgivare och den övriga organisationen.
 • Rapporter inom organisationen: Hur kan en rapport till ledningen se ut? Vilka rapporteringsvägar är lämpliga att använda internt?

Kursdag 2: 25 mars kl. 8.30 – 17.00

 • Strukturerat informationsäkerhetsarbete och metodstöd: Systematiskt informationssäkerhetsarbete inklusive dataskyddet i en årscykel.
 • Dataskyddsprogrammet och kopplingen till ISO 27701: Vad innehåller den nya standarden ISO 27701 som handlar om tilläggskraven för dataskydd i ISO 27001.
 • Risk och riskhantering: Vad betyder ”risk”? Hur kan man hantera risker? Vad menas med ett riskbaserat arbetssätt?
 • DPIA, Privacy by design och by default: Vad bör man fokusera på i analyser av upphandlingar, outsourcing, tjänsteutveckling m.m.?

Kursdag 3: 21 april kl. 10.00 – 17.00

 • Intern granskning: Hur går man tillväga när man granskar internt? Hur prioriterar man?
 • GAP-analys och åtgärdsplaner: Vilka aktiviteter behöver man vidta efter den interna granskningen?
 • Incidenthantering och rapportering: Vad är en incident? Hur förberedelser man sig för en incident?
 • Incidenthantering och rapportering: Hur kan en incidenthanteringsrutin se ut? Vad gör man när incidenten inträffar?

Kursdag 4: 22 april kl. 8.30 – 17.00

 • IT-säkerhet: Vad alla som arbetar med dataskydd behöver veta och förstå om IT-säkerhet.
 • Tillsyn: Vad behöver man tänka på i tillsynsärenden och klagomål? Hur förbereder man en inspektion från Datainspektionen?
 • Fördjupning i juridiska frågor: Frågeställningarna fastställs efter önskemål från deltagarna.

Kursavgift

24 500 kr. Samtliga priser är exklusive moms. Kursmaterial, frukost, lunch och kaffe ingår.

Medlemmar i Forum för Dataskydd får 5% i rabatt. För att få medlemsrabatt kan du bli medlem i Forum för Dataskydd genom att anmäla dig på www.dpforum.se. Avgiften för 12-månaders medlemskap är för närvarande 1645 kr.

Kunder till PrivacyWorks får också 5% i rabatt på kursavgiften.

Anmälan

ANMÄLAN SKER HÄR

Du anmäler dig senast den 15 mars 2021. Det finns ett begränsat antal platser. Anmälan är bindande, men vid förhinder får du gärna skicka en annan person i ditt ställe. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser. Efteranmälan kan ske i mån av plats. Uteblir anmäld deltagare debiteras hel kursavgift. Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in kursen till följd av bristande antal anmälda. I sådant fall återbetalas anmälningsavgiften i sin helhet.

Information om behandlingen av personuppgifter

När du anmäler dig till vår kurs blir du registrerad i vårt kundregister, som används för kundadministration, marknadsföring och verksamhetsuppföljning. Personuppgiftsansvarig för registret är PrivacyWorks Nordic AB, Box 160, 101 23.

Kontakta info@dpacademy.se om du har frågor, om du vill begära rättelse av informationen eller om du vill veta vad som är registrerat om dig i registret. Förutom de uppgifter du själv lämnar i din anmälan, registreras endast administrativ information om betalning och liknande. Känsliga personuppgifter om till exempel matallergier som du uppger i din anmälan, kommer att tas bort när kursen är avslutad. Övrig information sparas ca. 3 år efter kursen för uppföljning och marknadsföring.

Anmäl dig här